Menu
Your Cart

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าจะรับประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. การรับประกัน 3 เดือน จะเริ่มมีผลนับจากวันที่ซื้อขาย และจะต้องทำการลงทะเบียนสินค้าผ่านการสแกน QR Code ที่กล่องผลิตภัณฑ์ และกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอน
  2. รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตราฐาน
  3. รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ไม่รวมของแถมอื่นๆ ภายในกล่อง
  4. การรับประกันนี้ จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตกหล่น,การตกน้ำ, การซ่อมแซมจากที่อื่น
  5. สินค้ามีรอยแก้ไข แตกหัก มีสภาพความเสียหาย มีกลิ่น สกปรก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่ครบหรือสูญหาย บริษัทจะถือว่าสินค้าชิ้นดังกล่าวสิ้นสุดการรับประกันทันที